Nemzetközi Diploma

Bevezetés

A Mechanikai Diagnózis és Terápia® Diplomát azon résztvevőknek ítéljük oda, akik a Nemzetközi McKenzie Intézet Igazgatótanácsa által jóváhagyott kritériumoknak megfelelő képesítést szereztek, és amelyet arra terveztek, hogy a Diploma Tantervvel kapcsolatos kompetenciákat felmérje.

A Program Kimenetelei

  • A legmagasabb szintű kompetenciát biztosítja Önnek a muszkuloszkeletális rendellenességek Mechanikai Diagnózisának és Terápiájának® elméletében és gyakorlatában;
  • Fejleszti az Ön képességeit a Mechanikai Diagnózis és Terápiával kapcsolatos kutatások hozzáférésében, megértésében, és kiértékelésében;
  • Lehetővé teszi az Ön számára, hogy fejlessze képességeit a kritikai elemzésben és a klinikai érvelésben;
  • Lehetővé teszi az Ön számára, hogy azonosítsa azon állapotokat, melyek alkalmasak/nem alkalmasak a mechanikai terápiára;
  • Továbbfejleszti az Ön interperszonális és kommunikációs képességeit; és
  • Növeli az Ön szakmai felelősségének megértését, beleértve a jogi, etikai és kultúrális kérdéseket.

Az MDT Diploma megszerzése az egész világ legeslegjobb muszkuloszkeletális terapeutái közé helyezi Önt.

A Program áttekintése

A Programba való belépés elfogadásának elnyeréséhez, először telsesítenie kell az Intézet Oktatási Programját, beleértve a Nemzetközi McKenzie Intézet MDT Minősítő Vizsgájának letételét. A jelentkezőknek továbbá aktív klinikai gyakorlatot kell folytatniuk, regisztrációval kell rendelkezniük a saját lakóhely szerinti országukban, és az angol nyelvben való kiemelt jártasságot kell mutatniuk.

Az MDT Diploma Tananyaga két Részből áll: Elméleti és Klinikai.

Az Elméleti Rész

Egy Távoktatási modult tartalmaz, melyet a University of Dundee, Scotland irányít, a Nemzetközi McKenzie Intézettel együttműködve. A modul 1 szemeszteren át tart, és kb. heti 20 óra egyéni tanulást foglal magában. Több felmérésen kell átmennie annak érdekében, hogy sikert érjen el ebben a részben.

A Klinikai Rész

minimum 360 óra, változatos muszkuloszkeletális rendellenességeken alapuló klinikai gyakorlatból áll, mely a beteg “bizonyítékainak” fontosságát hangsúlyozza. Egy képesített McKenzie terapeuta felügyeli Önt, akit Klinikai Oktatónak nevezünk (és a Nemzetközi McKenzie Intézet jelöli ki), aki egy sor hivatalos és folyamatos kiértékelés során dönt az Ön szakértelméről.

Jelenleg a diplomaterv klinikai elemét az Egyesült Államok, Skócia, Kanada, Ausztrália, Dánia, Svédország, Németország, Finnország és a Benelux államok biztosítják.

A Program Időtartama

Elméleti Rész: egy egyetemi szemeszter
Klinikai Rész: 360 óra

Megjegyzés: Az MDT Diploma-programjának mindkét részét az Elméleti Rész megkezdésétől számított három éven belül kell elvégezni.

A Program Részletei

Jelentkezés lezárása: minden évben október 19-én
A kurzus kezdete: minden év januárja
Maximális csoportlétszám: 20 résztvevő

A teljesen kitöltött jelentkezések feldolgozása szigorúan beérkezési sorrendben történik.

MDT Diploma Full Details

Download